Om oss


Föreningen Glas i Hovmantorp startade som en studiegrupp inom ABF år 1996 (ombildades till självständig förening år 2007) för att i första hand dokumentera och bevara minnen från de glasbruk som funnits i Hovmantorp med omnejd. Senare har vi i viss mån breddat verksamheten, men givetvis ligger Smålands glasbruk fortfarande närmast hjärtat.

Föreningen utgår från ett industrihistoriskt och ett arbetarhistoriskt perspektiv men självklart ligger konsten och designen nära. Vi ingår i ett riksomfattande samarbete (ArbetSam) som leds från Arbetets Museum i Norrköping.

Föreningen förfogar över ett stort referensbibliotek med glaslitteratur och många av våra medlemmar har speciella kunskaper och erfarenheter som vi gärna delar med oss av.

Under åren har vi också samlat på oss ett antal intervjuer med gamla glasarbetare, vi har fått en del donationer både av skriftligt material och av föremål och … Ja, det har blivit en del grunkor och papper och inspelningar med glasanknytning under åren.

Kanske har du ett förslag till någon spännande studie med anknytning till glas som vi kan göra tillsammans? Kanske undrar du över något som har med glas att göra och vill ha någon att prata med? 

Vill du kontakta oss – till exempel för att botanisera i våra tyvärr ganska oorganiserade samlingar – så skicka ett brev till Föreningen Glas i Hovmantorp, Parkgatan 1, 365 42 Hovmantorp.

Om du speciellt vill beställa vår senaste bok, om Planglas, för 225:- vartill kommer porto, så kan du göra det med ett mejl till planglasboken@bergdala-by.com.


Vill du bli medlem? Medlemsavgiften är 200 kr, betalas till bankgiro 5292-0683. Kom ihåg att att ange ditt namn (och gärna adress och e-postadress - speciellt om du är ny medlem!)
Nya medlemmar som anmäler sig från och med oktober får också medlemskap för nästa år.

Föreningens stadgar samt årsmöteshandlingar från årsmöten från och med 2017 finns att läsa här.