Om oss


Föreningen Glas i Hovmantorp startade som en studiegrupp inom ABF år 1996 (ombildades till självständig förening år 2007) för att i första hand dokumentera och bevara minnen från de glasbruk som funnits i Hovmantorp med omnejd. Senare har vi i viss mån breddat verksamheten, men givetvis ligger Smålands glasbruk fortfarande närmast hjärtat.

Föreningen utgår från ett industrihistoriskt och ett arbetarhistoriskt perspektiv men självklart ligger konsten och designen nära. Vi ingår i ett riksomfattande samarbete (ArbetSam) som leds från Arbetets Museum i Norrköping.

Föreningen förfogar över ett stort referensbibliotek med glaslitteratur och många av våra medlemmar har speciella kunskaper och erfarenheter som vi gärna delar med oss av.

Under åren har vi också samlat på oss ett antal intervjuer med gamla glasarbetare, vi har fått en del donationer både av skriftligt material och av föremål och … Ja, det har blivit en del grunkor och papper och inspelningar med glasanknytning under åren.

Föreningens stadgar samt årsmöteshandlingar från årsmöten från och med 2017 finns att läsa här.

Föreningen kommer att läggas ned vid det ordinarie årsmötet i mars 2020.

Bergdala glastekniska museum lever kvar, i stiftelseform.
Stiftelsen övertar, och fortsätter förvalta, huvuddelen av föreningens böcker, skrifter, intervjuer och "grunkor och papper".

Bergdala glastekniska museum kontaktar du via kontakt@bergdala-glastekniska-museum.se