Om att ta vara på gammalt material

Föreningen har i någon form varit verksam i drygt 20 år.

Under dessa år har vi producerat ett antal skrifter, de flesta nu slutsålda.

Häromåret hade vi anledning att gå igenom alltmöjligt "gammalt" i skåpen - vi fann en del skrift-original, en del utskrivna intervjuer som legat till grund för skrifterna, en del obegripligt material (förståss...).

Det fanns också en STOR skatt: 53 cd-skivor med intervjuer, gjorda huvudsakligen av Åke Pettersson och Rune B Axelsson, inspelade under en 20-årsperiod, omkring 1980 - 2000. (De påbörjades alltså innan föreningen var påtänkt)

Vi försöker lyssna på dem alla, med målet att så småningom publicera intressanta delar.

Så här långt finns historien om servis Intermezzo publicerad:


Nu finns ochså en berättelse av Börne Augustsson, om hur det är att arbeta med "nya" konstnärer:


Olle Krantz berättar om "Glasbrukskommittén":


Om produktionstakt: en sammanställning av olika intervjuer, plus några uträkningar: hur många glas tillverkade de, egentligen


Vi har också planer på att redigera om och återpublicera några av skrifterna i elektronisk form, i den takt vi mäktar med.
Först ut är Bergdala Glasbruk – ett gammalt men nytt bruk, i uppdaterad form (öppnas i nytt fönster).
Nu finns också Verner Bergman och hans glas, första utgivning 2007, uppdaterad 2018 (öppnas i nytt fönster)
och "Hovmantorp Hovmantorp Hovmantorp": bruksföremål, första utgivning 2001, uppdaterad 2018 (öppnas i nytt fönster).
Ännu ett par skrifter, båda från 2003, nyutgivna 2018: "Slipat glas" katalog, kompletterad med tidningsklipp mm, och skriften "Slipare berättar". Båda skrifterna öppnas i nya fönster.

Så småningom kommer flera, både intervjuer och skrifter, men tidsperspektivet är "när vi hinner".