Några utställningsbilder

Bara som ett litet exempel på vad vi har gjort under åren kan man ju titta på Bergdalautställningen som vi 2009 organiserade med anledning av att bruket fyllde 120 år.

Kaffekulan har ju alltid varit en storsäljare för glasbruken och här ser man en ”kalaskula” – stor nog för en större bjudning – med en av de produkter som var Bergdalas specialitet på väggen. Det var Elving Conradsson som startade tillverkningen av namn – han gjorde namnen själv tidigt på morgonen medan glaset fortfarande var riktigt varmt och lättflytande. Senare började man även göra g-klaver, glasfiskar och annat.
Fler bilder från utställningen finns på Bergdala bys egen hemsida - här.

Bokförsäljningen är ofta populär på våra utställningar…


Trots att vi inte abonnerar på pressklipp om glas och glasbruk utan bara samlar på oss det vi händelsevis kommer ihåg att klippa ur, så det är inte någon riktig ordning, så har vi samlat på oss en del under åren – och det ger en ganska spännande historisk översikt.